08-02-2018

Styremøte

Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

Styresakene som skal behandlast, blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg. Du kan også be om meir informasjon dersom du treng det.

Styremøtet blir halde på Stavanger universitetssjukehus.

Når og kvar

Dato
06.09.2018
Klokkeslett
07:30-14:30
Stad
Styremøtet blir halde på Stavanger universitetssjukehus.
 
Kontakt
Helse Vest RHF
Tlf 51 96 38 00
 
Meir informasjon
helse@helse-vest.no  

Møtet blir halde i Bergen.


Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.