Bruk av data frå kvalitetsregister til kvalitetsforbetring

Fagseminar , 18.06.2019

 
Hender, med teksten

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest iniviterer til seminar om bruk av kvalitetsregister til kvalitetsforbetring.

Formålet er at fagmiljø/kliniske avdelingar skal få informasjon om kvalitetsregistera og kva slags data som ligg i desse, slik at registerdata i endå større grad kan brukast til kvalitetsforbetring og forsking.

Målgruppe

Leiarar/klinikarar/fagmiljø/administrasjon som ønskjer kunnskap om korleis ein kan gå fram for å bruke registerdata til forbetringsarbeid i eiga eining eller også til forsking. Dei som arbeider med register er også hjarteleg velkomne.

Stad

Haukeland universitetssjukehus, kurs- og konferansesenteret Bikuben (Storstuen)

Dato og tid

18. juni 2019, kl10.00-15.00

Påmelding innan 7. juni 2019

Program

Sjå program

Når og kvar

Dato
18.06.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Haukeland universitetssjukehus, Kurs- og konferansesenter Bikuben (Storstuen)
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.