Bruk av registerdata – ei ubrukt gullgruve?

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest arrangerer seminar om bruk av data frå medisinske kvalitetsregister til både kvalitetsforbetring og forsking.

Om seminaret

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest arrangerer seminar om bruk av data frå medisinske kvalitetsregister til både kvalitetsforbetring og forsking. Gjennom ei rekkje dyktige innleiarar får du eit innblikk i korleis data i større grad kan brukast og blir brukt til kvalitetsforbetring og forsking.

Målgruppe

Leiarar, registertilsatte, fagmiljø-/ medarbeidarar med fleire, i dei lokale helseføretaka i vest som er interessert i bruk av registerdata til forsking og kvalitetsforbetring.

Bakgrunn

Det er ønske om og forventing til at registerdata i større grad skal brukast til kvalitetsforbetring og forsking. Dette blir vektlagt både i oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest, og i styringsdokumentet frå Helse Vest til dei lokale helseføretaka.

Påmelding

Påmelding via e-post til Mariana Qamile Rød. Det er plass til 147 deltagere. Plassene vil bli delt ut løpande, og du vil få ei bekrefting på di deltaking. Skulle arrangementet bli fullt, vil det bli gitt informasjon om dette.

Seminarkostnadar er dekte. Reise- og overnattingskostnadar blir dekt av deltakarne.

Gi beskjed om eventuelle matallergiar eller andre behov, ved påmelding.

Lett servering

klokka 09:00

Program

09:30 - 09:35: Velkommen
ved Kandiah Panchakulasingam, assisterande fagdirektør, Helse Vest RHF

09:35 - 10:05: Register – ei gullgruve til kvalitetsforbetring og forsking?
ved Philip Skau, leiar Nasjonalt servicemiljø Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord

10:05 - 10:35: Forsking og kvalitetsforbetring – to sider av samme sak?
ved Anne Grimstvedt Kvalvik, spesialrådgivar, dr. med, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister, Helse Vest

10:35 - 10:50: Registerdata som utgangspunkt for kvalitetsforbedring
ved Kandiah Panchakulasingam, assisterande fagdirektør, Helse Vest RHF

10:50 - 11:05: Bruk av registerdata til forskning
ved Renate Grüner, forskingsdirektør, Helse Vest RHF

11:05 - 11:15: Spørsmål og kommentarar

11:15 - 12:00: LUNSJ

12:00 - 12:30: Registerdata og kontinuerlig kvalitetsforbedring innanfor diabetesbehandling: Erfaringar frå barnediabetesteamet
ved Heiko Bratke, overlege og spesialist i pediatri, Helse Fonna

12:30 - 12:45: Ikkje-medikamentell behandling ved akutt smerte – Eit kvalitetsforbetringsprosjekt med bruk av data frå SmerteReg
ved Anne Mari Gunnheim Klausen, sjukepleiar og prosjektleiar, Helse Bergen

12:45 - 13:00: Moglegheiter for bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregister i forsking
ved Karianne Fjeld Løvaas, dagleg leiar Norsk diabetesregister for vaksne

13:00 - 13:15: Moglegheiter med nye studiedesign og analysar
ved Geir Hallan, R-RCT ALBA-studien Nasjonalt register for leddprotesar, overlege/professor ved Kysthospitalet i Hagevik (KIH), HUS og UIB

13:15 - 13:25: Spørsmål og kommentarar

13:25 - 13:40: PAUSE

13:40 - 14:10: Kvalitetsforbetring i klinikk - samhandling mellom leiinga, klinikarar og brukarar
ved Lin Iren Giske Andersen, LHL Hjerneslag og afasi og Soffien Chadli Ajmi, overlege / PhD-stipendiat, Helse Stavanger

14:10 - 14:25: Bruk av medisinske kvalitetsregister i forsking - Regulatoriske hensyn og datatilgang
ved Svein Ove Skjoldal, jurist/rådgivar, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

14:25 - 14:40: PROM-data
ved Tone Merete Norekval, professor og spesialrådgiver ved Fagsenter for pasientrapporterte data

14:40 - 15:00: Diskusjon og avslutning

Fann du det du leitte etter?