Fagdag - Bruk av tvangstiltak overfor personar med rusmiddelproblem

Fagseminar, 22.11.2016

Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam
Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen og Stavanger inviterer i samarbeid med Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til denne fagdagen.

Når og kvar

Dato
22.11.2016 
Klokkeslett
10:00-16:00
Stad
Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen
 

Fagdagen er dessverre full.  Kontakt Lene Iren Hauge tlf. 55908614 evt. kurs@bergensklinikkene.no ved eventuelle spørsmål.

Fann du det du leitte etter?