Fellesmøte med nasjonale kvalitetsregister i Helse Vest

Møte , 16.11.2018

 

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest inviterer dei nasjonale kvalitetsregistra i regionen til eit fellesmøte 16.november 2018.

Stad/tid: Konferansesenteret Bikuben (K1) på Haukeland universitetssjukehus, kl 10.00-14.00

Tema:

  • Status/framtid/utfordringar på registerfeltet
  • Korleis sikre god datakvalitet?
  • Kvalitetsforbetring: Korleis kome i gang?
  • GDPR og krav om Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

Kontaktperson
Rådgivar Hilde Skjerve: hilde.skjerve@helse-bergen.no
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre
 /Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Når og kvar

Dato
16.11.2018 
Klokkeslett
10:00-14:00
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.