Forskingskonferansen 2017

Konferanse, 26.10.2017-27.10.2017

Årets konferanse blir arrangert på Solstrand Hotel & Bad i Os utanfor Bergen, torsdag 26. og fredag 27. oktober.

Benk står ytterst mot en fjord. Vakker sol. Foto.

Det er det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon mellom Helse Vest RHF, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet som arrangerer den årlege forskingskonferansen. Konferansen startar kl. 16.00 på torsdag 26. oktober og blir avslutta med lunsj på fredag 27. oktober.

Sjå program for konferansen 2017

Målgruppa for konferansen er blant anna styremedlemmar, leiarar og forskarar, og dei involverte institusjonane er blitt bedne om å sørgje for at invitasjonen når dei aktuelle gruppene.

Det er sett eit øvre tak på makismalt 100 deltakarar. Kostnadene til overnatting og mat blir dekt av Helse Vest RHF. Kvar enkelt institusjon dekkjer reisekostnader for sine deltakarar.

Samarbeidsorganet har vedteke at ein del av plassane på konferansen skal tildelast dei deltakande institusjonane. Dei som ønskjer å delta må derfor ta kontakt med kontaktpersonen ved ”eigen” institusjon (sjå under).

Kontaktpersonen koordinerer påmeldingar ved den enkelte institusjonen fram til og med torsdag 31. august klokka 12, det vil seie for dei som ønskjer å delta/dei som institusjonen ønskjer at deltar.

Oversikt kontaktpersoner for påmelding:

Frå og med 1. september vil alle plassane, så langt det rekk, bli tilgjengelege for direkte påmelding.

Når og kvar

Dato
26.10.2017-27.10.2017 
Klokkeslett
16:00-13:30 
Stad
Solstrand Hotel og Bad
Os utanfor Bergen
 
Kontakt
Spørsmål om konferansen kan rettast til Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking:

forskning@helse-vest.no
 
Meir informasjon
http://solstrand.com Solstrand Hotel og Bad