Forskingskonferansen 2018

Konferanse , 25.10.2018-26.10.2018

 
Flott Jærstrand i sol- Foto-

Foto: Kjetil Alsvik

Det er det regionale samarbeidsorganet for forsking og innovasjon mellom Helse Vest RHF, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet som arrangerer den årlege forskingskonferansen. Konferansen startar kl. 16.00 på torsdag 25. oktober og blir avslutta med lunsj på fredag 26. oktober. I år skal konferansen haldast i Stavanger på hotellet Scandic Stavanger Airport.

Program 2018

Målgruppa for konferansen er blant anna styremedlemmar, leiarar og forskarar, og dei involverte institusjonane er blitt bedne om å sørgje for at invitasjonen når dei aktuelle gruppene.

Det er sett eit øvre tak på makismalt 100 deltakarar. Kostnadene til overnatting og mat blir dekt av Helse Vest RHF. Kvar enkelt institusjon dekkjer reisekostnader for sine deltakarar.

Frå 1. september skjer påmeldinga til konferansen, så langt plassane rekk, direkte via konferansearrangør Kongress og Kultur AS. 


Vi nyttar "først til mølla"- prinsippet for påmelding. Det vil seie at når konferansen er fullbooka, vil ein ikkje lenger kunne melde seg på.

Spørsmål om konferansen kan rettast til Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking: forskning@helse-vest.no

Blå grafikk med teksten Forskningskonferansen. Bilde/grafikk.


Når og kvar

Dato
25.10.2018-26.10.2018 
Klokkeslett
16:00-13:00
Stad
Stavanger
 
Kontakt
Spørsmål om konferansen kan rettast til Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking: forskning@helse-vest.no
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.