Forskingskonferansen 2021

Den årlege forskingskonferansen i Helse Vest blir arrangert i oktober 2021. Forskingsprisen, innovasjonsprisen og pris til ung forskar blir delt ut på konferansen.

Banner til Forskingskonferansen, personer som ser på skjerm. Grafikk/foto.
 

Målgruppe

Målgruppa for konferansen er blant anna styremedlemmar, leiarar og forskarar, og dei involverte institusjonane er blitt bedne om å sørgje for at invitasjonen når dei aktuelle gruppene.

Program dag 1

Møteleder: Baard-Christian Scheem, fagdirektør i Helse Vest

 • 16.00 – 17.00 Registrering og kaffi
 • 17.00 – 17.10 Kunstnerisk innslag
 • 17.10 – 17.30  Opning av konferansen
  Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF
 • 17.30 – 18.15 IMPRESS, samarbeid mellom industri og klinikk, råd og utfordringar, korleis samarbeide etc.
  Ved professor Åslaug Helland, Universitetet i Oslo, overlege Oslo universitetssykehus
 • 18.15 – 18.30 Pause
 • 18.30 – 19.00 Handlingsplan for kliniske studiar 2021-2025
  Kva må til for å nå 5 prosent-målet? (regionale helseføretak sitt ansvarsområde)
  Ved Maiken Engelstad, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
 • 19.30 Middag m/utdeling av Helse Vests forskningspris, innovasjonspris og pris til ung forskar (ny)

Program dag 2

Møteleder: Svein Skeie, forskningsdirektør ved SUS

 • 08.30 – 09.30 Presentasjon av vinnaren av forskingsprisen, innovasjonsprisen og pris til ung forskar i Helse Vest  2021
  Dei tre vinnarane
 • 09.30 – 09.45 Pause
 • 09.45 –10.15 Innovasjon og samarbeid næringsliv
  Ole Johan borge– ph.d. , avdelingsdirektør forskningsrådet
 • 10.15 – 10.45 Handlingsplan for kliniske studiar – utfordringar og moglegheiter for klinikken
  Kjell-Morten Myhr, instituttleiar, professor, Universitet i Bergen, overlege Haukeland universitetssjukehus
 • 10.45 – 11.15 Pause og utsjekking
 • 11.15 – 12.00 Paneldebatt:

I panelet

 • Maiken Engelstad
 • Ole Johan Borge
 • Kjell-Morten Myhr
 • Åslaug Helland
Debatten blir leia av Renate Grüner, forskingsdirektør i Helse Vest.
 
 • 12.00 - 12.15 Oppsummering og avslutning
  Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF
 • 12.15 Lunsj

Det kan komme endringar i programmet heilt fram til konferansen startar.

Påmelding - informasjon

Konferansen er fullbooka.

Spørsmål om konferansen kan rettast til Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking: forskning@helse-vest.no

Korona

Vi tek atterhald om koronasituasjonen og vil leggje ut informasjon på denne sida dersom konferansen ikkje kan gjennomførast som planlagt.

Fann du det du leitte etter?