Forskingskonferansen 2022

Den årlege forskingskonferansen i Helse Vest blir arrangert i november 2022. Kunstig intelligens og handlingsplan for kliniske studiar er tema i år. Forskingsprisen, innovasjonsprisen og pris til ung forskar blir delte ut på konferansen.

Banner til Forskingskonferansen, personer som ser på skjerm. Grafikk/foto.
 

Målgruppe

Målgruppa for konferansen er blant anna styremedlemmar, leiarar og forskarar, og dei involverte institusjonane er blitt bedne om å sørgje for at invitasjonen når dei aktuelle gruppene.

Program dag 1

Samarbeid rundt kliniske behandlingsstudiar i Helse Vest


Møteleiar: Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest

 • 16.00 – 17.00 Registrering og kaffi
 • 17.00 – 17.10 Kunstnerisk innslag
 • 17.10 – 17.30 Opning av konferansen
  Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF
 • 17.30 – 18.00 Status for oppfølgjing av nasjonal handlingsplan for kliniske studiar
  Marianne van der Wel, seniorrådgivar Helse- og omsorgsdepartementet
 • 18.05 – 19.00 Paneldebatt: Samarbeid rundt kliniske behandlingsstudiar i Helse Vest
  I panelet: Marianne van del Wel (HOD), Gottfried Greve (UIB), Merete Hauge (Brukerrepresentant), Elisabeth Farbu (SUS), Marit Solheim (Helse Førde), Kjell-Morten Myhr (Helse Bergen/UIB). Debatten ledes av forskningsdirektør i Helse Vest, Renate Grüner.
 • 19.30 Middag m/utdeling av Helse Vests forskningspris, innovasjonspris og pris til ung forskar

Program dag 2

Kunstig intelligens innanfor medisin - fokus på samarbeid

Møteleiar: Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning ved HVL

 • 11.55 - 12.15 Diskusjon i plenum
 • 12.15 - 12.30 Oppsummering og avslutning
  Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF
 • 12.30 Lunsj

Det kan komme endringar i programmet heilt fram til konferansen startar.

Påmelding

Det er sett eit øvre tak på makismalt 100 deltakarar. Kostnadane til overnatting og mat blir dekt av Helse Vest RHF. Kvar enkelt institusjon dekkjer reisekostnadar for sine deltakarar. 

Frå 1. september skjer påmeldinga til konferansen, så langt plassane rekk, direkte via konferansearrangør Kongress og Kultur AS. Vi nyttar "først til mølla"- prinsippet for påmelding. Det vil seie at når konferansen er fullbooka, vil du ikkje lenger kunne melde deg på. 

Spørsmål om konferansen kan rettast til Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking: forskning@helse-vest.no

Korona

Vi tek atterhald om koronasituasjonen og vil leggje ut informasjon på denne sida dersom konferansen ikkje kan gjennomførast som planlagt.

Fann du det du leitte etter?