Forskning og innovasjon til pasientens beste - seminar om brukermedvirkning og lansering av nasjonal rapport

Konferanse, 08.06.2018

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal motta den årlege forskings- og innovasjonsrapporten som dei regionale helseføretaka på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidd.

Dei regionale helseføretaka arrangerer seminaret, som er på Akershus universitettsykehus, 8. juni 2018.

Forskings- og innovasjonsprosjekta som blir omtalte i rapporten vil bli presenterte, i tillegg til nasjonale nøkkeltal for forsking og innovasjon i spesialisthelsetenesta.

Andre del av seminaret vil belyse status for brukarmedverking i helseforsking. Kor langt er vi komne? Kva får vi til og kva er utfordringane? Fleire aktører skal gi oss sine perspektiv på desse spørsmåla.

Sjå program for seminaret
 Seminaret er gratis og opent for alle interesserte.

Meld deg på her innan måndag 4. juni

Velkommen!

Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Sør-Øst
Helse Vest

Når og kvar

Dato
08.06.2018 
Klokkeslett
09:15-13:30
Stad
Akershus universitetssykehus, Lørenskog
Auditoriet ved hovudinngangen.
 
Fann du det du leitte etter?