Helse Vests utdanningskonferanse 2020

Konferanse, 19.11.2020-20.11.2020

 

Helse Vest er oppteke av den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka. Utdanning bidreg til at vi sikrar helsetenester med god kvalitet i framtida og vi ønskjer å fremje det faglege nivået på utdanning av personell som skal arbeide i helsetenesta i regionen.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Vest arrangerer konferanse 19.-20. november 2020 på Sola Strand hotel med fleire dagsaktuelle tema:

  • Emosjonar og læring
  • Korleis lærer vi best i skjæringspunktet mellom det teoretiske og det kliniske?
  • Pandemisituasjonen har ført til auka bruk av teknologi, digitalisering og innovative løysingar i læringssituasjonar. Kva står på spel?
  • Simulering- og ferdigheitstrening. I kva grad kan og bør simulering overta for klinisk praksis? Kva forskingsbaserte erfaringar finst på feltet?

Tid og stad: Torsdag 19. november klokka 16:00 til fredag 20. november klokka 14:00 på Sola Strand Hotel på Sola ved Stavanger.

Konferansen startar med registrering/kaffe kl. 15 og fagleg program frå kl.16 torsdag. Det er middag om kvelden med utdeling av utdaningsprisen i Helse Vest. Konferansen blir avslutta med lunsj kl. 14 fredag.

Målgruppe

Leiarar og medarbeidarar i både føretaka (Stavanger, Fonna, Bergen og Førde) og utdanningsinstitusjonane (UiS, UiB, HVL og VID), som har ansvar for utdanning, klinisk undervisning og praksis for studentar.

Målet er at konferansen skal bidra med fagleg påfyll i tillegg til å byggje nettverk på tvers av profesjon, fag og organisasjon.

Utdanningspris

Statuttar for utdanningsprisen

Nominasjonar til utdanningsprisen kan sendast til sekretariatet for samarbeidsorganet innan 19. oktober 2020.

Program

Vil bli lagt så snart det er klart.

Påmelding

  • Det er sett eit tak på 100 deltakarar.
  • Du må bestille overnatting sjølv. Vi kjem med meir informasjon.

Pris på konferansen

Konferansen er gratis for deltakarane, men kvar enkelt må dekkje reise og opphald sjølv.

Når og kvar

Dato
19.11.2020-20.11.2020 
Klokkeslett
Stad
Sola Strand Hotel på Sola ved Stavanger.
 
Meir informasjon
hilde.nesse@helse-bergen.no  
Fann du det du leitte etter?