INKO-konferansen 2017

Konferanse, 18.09.2017-20.09.2017

Tema for konferansen: Arbeidsinkludering og helse.

At rett arbeid er bra for livskvalitet og helse er nå allmenn kjent kunnskap. Tanken om at det ordinære arbeidslivet kan brukes både som mål og virkemiddel vinner stadig ny grunn i helse- og velferdsapparatet.

Program

Påmelding

Årets tema - arbeidsinkludering og helse:

Vi skal se på norske og internasjonale utviklingstrekk, forskning og utprøvninger og utfordringer knyttet til de mange hundre tusen brukerne som arbeids- og velferdssystemet har felles med helsetjenestene.

  • Er arbeid alltid helsefremmende?
  • Bør og kan helsesiden (fastleger/sykmeldere, kommune- og spesialistnivå) bidra mer i arbeidsinkluderingen?
  • Kan myndighetene bidra med politikk som sikrer samarbeid og inkluderingskompetanse på tvers av sektorer?
  • Finnes det gode eksempler på samvirketiltak på tvers av sektorene som understøtter arbeidsinkludering?
  • Hvilke erfaringer har vi så langt, og hva sier forskningen?

Etterkonferanse 20. september


Når og kvar

Dato
18.09.2017-20.09.2017 
Klokkeslett
Stad
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.
 
Arrangør
Arrangører: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Egencia Meetings & Events
v/ Marianne Eek eller Eva Holstad

east1.me.no@egencia.com
Tlf. 23 15 75 20
 
Meir informasjon
INKO-konferansen 2017  
Fann du det du leitte etter?