Kvalitets- og registerkonferansen 2022

Tysdag 27. og onsdag 28. september går årets kvalitets- og registerkonferanse for alle medarbeidarar i sjukehusa i Helse Vest av stabelen, i Førde. Årets tema er "Saman". I år er konferansen igjen fysisk, men du kan følgje delar av programmet digitalt.

Banner med bilde av helsepersonell og grafikk. Tekst: Kvalitets- og registerkonferansen

Velkommen til konferanse i Førde i september 2022!

Are Kalvø er vår konferansier.

Påmelding

Meld deg på konferansen


Vi kan ikkje garantere at alle som vil, får delta fysisk, men dei som ikkje får plass på fysisk konferanse, får tilbod om digital deltaking.

Deltakarar som ikkje er frå føretaka i Helse Vest, kan berre delta digitalt.

Fakta

Tysdag 27. og onsdag 28. september går årets kvalitets- og registerkonferanse for alle medarbeidarar i sjukehusa i Helse Vest av stabelen. Årets tema er "Saman", og konferansen går frå lunsj til lunsj.

Dette blir endeleg ein fysisk konferanse, men du kan òg følgje delar av konferansen digitalt.

Konferansen er ein årleg Kvalitets- og registerkonferanse som Program for pasienttryggleik arrangerer for fagfolka i sjukehusa. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Program dag 1

Programmet kan bli endra heilt fram til konferansen startar.

Saman for læring

Safety II

Forelesar blir sett opp

Pandemi: Kva tek vi med oss vidare? 

Miriam Hartveit

Pandemiregisteret: Dette gikk fort

Eirik Buanes 

Læring av tilsyn og revisjon – sepsis. Korleis få læring og ikkje

Gunnar Husabø 

Læring på tvers i Sjukehusapoteka Vest (avvik)

Linda Mentzoni 

Saman for arbeidsmiljø fordi eg vil deg vel

Samanhang mellom arbeidsmiljø og pasienttryggleik

Helsedirektoratet

Tittel kjem. Om pandemien.

Trine Vingsnes 

Ta vare på kvarandre under pandemien. Sikkerhetskultur.

Clara Gjesdal

Det leikande menneske

Informasjon kjem

Joy at work

Helse Stavanger 

Saman for forbetring

Forbetring i måten ein samler data til kvalitetsregister 

Inge Joa 

Bruk av kvalitetsregisterdata i forbetringsarbeid

Norsk MS-register 

Tilbakemelding, hjerneslag, VR-briller

Jeanett Svarstad 

Innovasjonsprosjekt HFO – digitalisering helseteneste psyk

Foredragshaldar blir sett opp

Safer birth

Siren Rettedal 

Bruk av feedback-system stomipasientar

Kirsten Indrebø 

Topp 5 risiko: Tanken bak og forankring

Inger Cathrine Bryne 

Film

Regionale prosjektleiarar (J. Bolstad, H. Christiansen, P. Kandiah, E. Hansen) 

Program dag 2

Programmet kan bli endra heilt fram til konferansen startar.

Saman i helsefelleskap

Erfaringar frå felles forbetringsutdanning

Kari Furevik og Berit Ullebust

Barn og unges helseteneste

Ester Marie Espeseth

Barn og unges helseteneste register

Eirin Nygård Riise

Korleis bruke data frå Helseatlas til forbetringsarbeid

Marte Bale 

Film

Save one million lives

Laerdal medical

Saman med pasientane

Samval og brukarmedverknad: Barn og ungdom

Stig Bjønness 

Diabetesforbundet

Anne Grethe Skjellanger 

Hva er viktig for deg?

Anders Vege 

Pasientens legemiddelliste

Petter Thornam

Les meir

Les meir om konferansen og prisane som blir delte ut 

Fann du det du leitte etter?