Kvalitets- og registerkonferansen i Helse Vest

Konferanse , 09.05.2019-10.05.2019

Helse Vest si årlege Kvalitets- og registerkonferanse skal arrangerast i Bergen 9. og 10. mai, på Scandic Flesland Hotel. Sett av tida no!

Ulike bilder satt sammen i firkanter. Grafikk/Foto

Tid

  • torsdag 9. mai kl 11:30 - 12:30: Lunsj
  • til fredag 10. mai 2019 kl 12:15 - 13:15: Lunsj

Kven fortener Kvalitetsprisen for 2019?

Du kan melde inn din kandidat innan 15. mars

Påmelding

Plassane på konferansen er fordelt mellom føretaka og sjukehusa. Oversikt over deltakarar frå einingane skal sendast til kontaktpersonane, sjå lista under her. Den enkelte deltakar vil så få tilsendt påmeldingslenke frå Kongress & Kultur.

Set av datoen!

Følg med på intranetta i helseføretaka for meir informasjon.

Målgruppa for konferansen er tilsette i helseføretaka Helse Vest.

Program, oppdatert 19. februar

Program 9. mai

HVA ER KVALITETSFORBEDRING? HVORFOR KVALITETSFORBEDRING? 

12.30 – 12.40: Velkommen!
v/Eivind Hansen, Helse Bergen og Kjerstin Fyllingen, Haraldsplass Diakonale sykehus

12.40 – 12.50: Hva er viktig for de kliniske enhetene?
v/Forbedringsteamet

12.50 – 13.05: Forbedringsarbeid – tenke det, ønske det, ville det - og GJØRE det!
v/Anne G. Kvalvik, tidligere regional programleder for Pasientsikkerhetsprogrammet

13.05 – 13.20: Mikroteam, erfaringer fra Lungeavdelingen
v/Lungeavdelingen, Helse Bergen

13.20 – 13.40  Læring på tvers
v/Stig Harthug, Helse Bergen

13.40 – 13.45 Forbedringsteamet

13.45 – 14.10  Pause med postervandring

PLANLEGGING AV FORBEDRINGSARBEID

14.10 – 14.25: Kvalitetsindikatorer i praksis
v/Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale sykehus

14.25 – 14.45: Er GTT et godt mål for komplikasjoner i sykehus?
v/Anette Storesund, Helse Bergen

14.45 – 15.00: Hvordan bruke interaktiv resultattjeneste i forbedringsarbeid?
v/Eva Dybvik og Anne Marie Fenstad, Helse Bergen

15.00 – 15.10 Hvordan bruker vi tall hos oss og hvordan planlegger vi?                                             
15.10  - 15.15   Forbedringsteamet

GJENNOMFØRING AV FORBEDRINGSARBEID

15.15 – 15.30: Hvordan sikre brukermedvirkning på systemnivå?
v/Jorund Stellberg, leder brukerutvalget på Haraldsplass Diakonale sykehus

15.30 – 15.45: Brukermedvirkning i praksis
v/Aase T. E. Frammarsvik, Helse Bergen

15.45 – 16.05: Pause med postervandring

16.05 – 16.20: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
v/Leonie Schwarz, Helse Bergen

16.20 – 16.35: Hvordan få til oppgaveglidning som gir tverrfaglig arbeidsglede og fornøyde brukere?
v/Jesper Blomquist, Haraldsplass Diakonale sykehus

16.35 – 16.40:  Forbedringsteamet

EVALUERING AV FORRBEDRINGSARBEID

16.40 – 16.55: Helelektroniske brukererfaringsundersøkelser for inneliggende og polikliniske pasienter
v/Pål Ove Vadset, Helse Bergen

16.55 – 17.10: Tiltak som reduserer tid fra diagnose til behandling ved multippel sklerose
v/Tori Smedal og Anne Britt Skår, Helse Bergen

17.10 – 17.25  Hvordan bruke forbedringstavler i en travel klinisk hverdag?
v/Elisabeth Mjøs, Haraldsplass Diakonale sykehus

17.25 – 17.30: Avslutning og velkommen til …

19:30: Middag

Program 10. mai

UTFØRE ENDRING ETTER GJENNOMFØRT FORBEDRINGSARBEID

09.00 – 09.05:  Forbedringsteamet

Har det vært noe som vi har lært av og hvilke endringer har skjedd? Når er det vanskelig å være direktør og hva er bra?

09.05 – 09.20: Inger Cathrine Bryne, Helse Stavanger

09.20 – 09.35: Arve Varden, Helse Førde

09.35 – 09.50: Olav Klausen, Helse Fonna

09.50 – 10.05: Kjerstin Fyllingen, Haraldsplass diakonale sykehus

10.05 – 10.20: Eivind Hansen, Helse Bergen

10.20 – 10.50: Pause med siste mulighet for å stemme på beste poster

10.50 – 10.55: Vinner av Kvalitetsprisen 2019

10.55 – 11.10: Innlegg v/vinner av Kvalitetsprisen 2019

11.10 – 11.20: Beste poster

11.20 – 11.35: Lokale læringsnettverk, v/Marit H. Christiansen, Helse Stavanger

11.35 – 11.50: Presentasjon av lokalt forbedringsprosjekt, v/Helse Førde

11.50 – 12.05: Presentasjon av lokalt forbedringsprosjekt, v/Helse Fonna

12.05 – 12.15: Avslutning med interaktivt innslag

12.15 – 13.15: Lunsj

Bent Høie helsar konferansen


Når og kvar

Dato
09.05.2019-10.05.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Scandic Flesland Hotel
 
Kontakt
Elisabeth Huseby, Helse Vest RHF
elisabeth.huseby@helse-vest.no
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.