Kvalitetskonferansen 2018

Konferanse, 25.04.2018-26.04.2018

Tema i år er "Frå teori til praksis". Konferansen arrangeres på Hotel Scandic Maritim Haugesund.

banner kvalitetskonferansen

Det er klart for årets viktigaste konferanse for deg som jobbar med kvalitetsforbetring og pasienttryggleik.

Program 25. april

11.30-12.30 Lunsj
12.30-12.45 Velkommen til Haugesund v/Olav Klausen, Administreranse direktør, Helse Fonna
12.45-13.15 Kvalitetsforbetring, pasienttryggleik, implementering, pakkeforløp. Kva er kva og korleis klare alt? v/Miriam Hartveit, Forskar ved Seksjon for Forsking og Innovasjon, Helse Fonna og UIB
13.15-13.45 Pause
13.45-15.00 Vi kan alltid bli betre! Hjerneslagsbehandling i vest – tidleg intervensjon og pasientfokus

 • Hjerneslag - ei pasient historie. v/Lin Iren Giske Andersen, LHL Hjerneslag Ung Rogaland
 • Prehospital hjerneslagdiagnostikk og behandling - Kan vi bli endå betre? v/Thomas Werner Linder, Leiar ved Regionalt Kompetansesenter Akuttmedisin (RAKOS)
 • Hjerneslagbehandling – stadig betre ved hjelp av simuleringsbasert trening? v/Soffien Chadli Ajmi, Nevrologisk avdeling, Helse Stavanger
 • Hjerneslagdiagnostikk, -behandling og –rehabilitering; Kor kan vi bli betre i Helse Vest? Ei oversikt med fokus på pasient, inhospitale aspekt og regionalt samarbeid. v/Martin Kurz, Seksjonsoverlege i Helse Stavanger
 • Diskusjon v/ordstyrar Eldar Søreide

15.00-15.30 Postervandring
15.30-16.30 Mindre tvang. Korleis oppnår vi det og kva er rett nivå?

 • Innleiing v/Haldis Johanne Økland Lier, Fagdirektør, Helse Fonna
 • Reduksjon av tvang innanfor psykisk helsevern. Kva er mulig og korleis får vi det til? v/Anne Torunn Austegard, Kvalitetsregister for bruk av tvang og gjennomføring av psykisk helsevern.
 • Kvalitetsforbetringsprosjekt ved Klinikk for psykisk helsevern v/Kenneth Eikeset, klinikkdirektør psykisk helsevern, Helse Fonna
 • Tvang i somatikken - til det beste for pasienten? v/Anita Lyngøy, Avdelingsoverlege OBA og Diagnostisk senter, Mottaksklinikken, Helse Stavanger
 • Oppsummering og spørsmål til innleiarane

16.30-16.50 Pause
16.50-17.35 Frå plan til implementering v/Kjell Arne Røvik, Professor ved UIT

19.00 Festmiddag og utdeling av Kvalitetsprisen 2018 v/Herlof Nilssen, Administrerande direktør i Helse Vest RHF

Program 26. april

09.00-09.45 Kan vi bruke Helseatlasdata for å redusere uønskt variasjon i helsetenesta? v/Barthold Vonen, SKDE

09.45-10.00 Innleiing frå vinnar av Kvalitetsprisen 2018 v/Prisvinnar

10.00-10.30 Pause med stemming på beste poster

10.30-11.45 Gode eksempel frå helseføretaka. Direktørane presenterer gode forbetringsprosjekt

 • v/Inger Cathrine Bryne, Administrerande direktør, Helse Stavanger
 • v/Arve Varden, Administrerande direktør, Helse Førde
 • v/Kjerstin Fyllingen, Administrerande direktør, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • v/Olav Klausen, Administrerande direktør, Helse Fonna
 • v/Eivind Hansen, Administrerande direktør, Helse Bergen

11.45-12.15 Pause

12.15-12.45 Korleis har leddregistera bidrege til betre kvalitet i hoftekirurgien? v/ Lars B Engesæter, Leddregisteret

12.45-13.15 Parkinsonregister - shaken, not stirred v/Michaela D. Gjerstad, Overlege ved nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser og Thyra Kirknes, Assisterande generalsekretær i Norges Parkinsonforbund     
              
13.15-13.30 Utdeling av pris til beste poster v/Baard-Christian Schem, Fagdirektør i Helse Vest RHF

13.30-14.30 Lunsj


Konferansen er fullteikna 

Plassane på konferansen er fordelte mellom føretaka og sjukehusa. Det er føretaka sjølve som har koordinerer påmeldinga.

Påmelding i føretaka:

Helse Stavanger: Karin Jensvold
Helse Fonna: Elisabeth Huseby
Helse Bergen: Gerd Gran
Helse Førde: Kari Furevik
Private ideelle (HDS koordinerer): Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

Oppgi namn, arbeidsstad, eventuell tilknyting til kvalitetsregister eller forbetringsteam, e-postadresse, om du treng overnatting og om du vil delta på festmiddagen på kvelden 25. april.

Vi oppfordrer tverrfaglege forbetringsteam eller deler av team, til å melde seg på samla.

Det er gratis å delta på konferansen. Inkludert er overnatting på hotellet mellom 25. og 26. april, dagpakkar og middag på kvelden 25. april. Reise til og frå konferansen må dekkjast av arbeidsstaden.

Når og kvar

Dato
25.04.2018-26.04.2018 
Klokkeslett
11:30-14:30
Stad
Hotel Scandic Maritim Haugesund
 
Fann du det du leitte etter?