Kvalitetskonferansen 2018

Konferanse , 25.04.2018-26.04.2018

Det er klart for årets viktigaste konferanse for deg som jobbar med kvalitets-, pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterarbeid i Helse Vest. Tema for konferansen i år er "Frå teori til praksis".

banner kvalitetskonferansen

Ønskjer du å delta?

Plassane på konferansen er fordelte mellom føretaka og sjukehusa. Fram til 22. mars 2018 er det føretaka sjølve som koordinerer påmeldinga. Etter 22. mars vil påmeldinga vere open for alle, i den grad det er ledige plassar. Lenkje til påmelding vil bli lagt ut på denne nettsida.

Påmelding i føretaka:

Helse Stavanger: Karin Jensvold
Helse Fonna: Elisabeth Huseby
Helse Bergen: Gerd Gran
Helse Førde: Kari Furevik
Private ideelle (HDS koordinerer): Ingeborg Kaldefoss Fauskanger

Oppgi namn, arbeidsstad, eventuell tilknyting til kvalitetsregister eller forbetringsteam, e-postadresse, om du treng overnatting og om du vil delta på festmiddagen på kvelden 25. april.

Vi oppfordrer tverrfaglege forbetringsteam eller deler av team, til å melde seg på samla.

Det er gratis å delta på konferansen. Inkludert er overnatting på hotellet mellom 25. og 26. april, dagpakkar og middag på kvelden 25. april. Reise til og frå konferansen må dekkjast av arbeidsstaden.

Når og kvar

Dato
25.04.2018-26.04.2018 
Klokkeslett
11:00-15:00 
Stad
Hotel Scandic Maritim Haugesund
 

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.