Legemiddel og miljø – eit dilemma i vår tid

Konferanse, 11.05.2017

Målet med seminaret er å auke merksemda rundt ytre miljø, gje nye impulsar til dei som driv fram lokale tiltak og presentere ulike vinklingar innanfor eit avgrensa tema. Denne gangen er fokuset legemiddel og miljø. 

Det er Miljøfaggruppa i Helse Vest som arrangerer dette seminaret.

Miljøfaggruppa sitt føremål er blant anna å bidra til effektiv miljøinnsats gjennom informasjon og erfaringsutveksling. Seminaret skal skape ein felles plattform for deling av informasjon om nokre utvalde miljøutfordringar i og for spesialisthelsetenesta.

Program

Når og kvar

Dato
11.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Store Auditoriet Haukeland Universitetssjukehus
 
Arrangør
Miljøfaggruppa i Helse Vest 
Kontaktinformasjon
 
Fann du det du leitte etter?