Møte i regionalt brukarutval 1. desember 2016

Brukerutvalgsmøte, 01.12.2016

Møtet blir halde hos Helse Vest i Stavanger.

Faste saker:

  • Godkjenning av protokoll
  • Godkjenning av innkalling og melding av eventuelt-saker
  • Orientering om deltaking i prosjekt/arbeidsgrupper
  • Gjennomgang av aktuelle styresaker
  • Invitasjonar til brukarutvalet
  • Orienteringar/brev til eller frå brukarutvalet

Når og kvar

Dato
01.12.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00

Hvor: Forus, Stavanger
Adresse: Nådlandskroken 11

Fann du det du leitte etter?