Møte i regionalt brukarutval 23. februar

Brukerutvalgsmøte, 23.02.2017

 

Medlemmane i regional brukarutval kan kome med innspel til Helse Vest si årlege melding.

Klokkesletta er cirkatider. Ta kontakt for detaljert informasjon.

Meir om regionalt brukarutval, innkalingar og protokollar

Når og kvar

Dato
23.02.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger
 
Kontaktinformasjon
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
tlf. 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?