Møte i regionalt brukarutval 26. januar

Brukerutvalgsmøte, 26.01.2017

 

Saker som skal takast opp, eer blant anna oppdragsdokument og føretaksprotokoll for 2017.

Møtetidene er cirka-tider. Ta kontakt for meir informasjon.

Meir om regionalt brukarutval, innkalingar og protokollar

Når og kvar

Dato
26.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger
 
Kontaktinformasjon
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
tlf. 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?