Møte i regionalt brukarutval 29.-30. august

Brukerutvalgsmøte, 29.08.2018-30.08.2018

Møtet blir halde i Bergen.
Dette er ei fellessamling for alle brukarutvala i Helse Vest. Det vil vere RBU-møte i forkant av samlinga.

Faste saker på alle RBU-møta:

  • Godkjenning av protokoll
  • Godkjenning av innkalling og melding av eventuelt-saker
  • Orientering om deltaking i prosjekt/arbeidsgrupper
  • Gjennomgang av aktuelle styresaker
  • Invitasjonar til brukarutvalet
  • Orienteringar/brev til eller frå brukarutvalet

Dagsorden blir sendt ut til alle medlemmane av brukarutvalet i god tid.

Les meir om Regionalt brukarutval

Les meir om brukarmedverknad

Når og kvar

Dato
29.08.2018-30.08.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Bergen
 
Kontaktinformasjon
Charlotta Elisabeth Schaefer
Mobilnummer 473 60 939

eller sentralbord 51 96 38 00
 
Meir informasjon
charlotta.elisabeth.schaefer@helse-vest.no  
Fann du det du leitte etter?