Møte i regionalt brukarutval 5. september

Brukerutvalgsmøte, 05.09.2018

Møtet blir halde hos Helse Vest på Forus ved Stavanger.
På agendaen står blant anna planlegging av fellesmøte med styret.

Faste saker på alle RBU-møta:

  • Godkjenning av protokoll
  • Godkjenning av innkalling og melding av eventuelt-saker
  • Orientering om deltaking i prosjekt/arbeidsgrupper
  • Gjennomgang av aktuelle styresaker
  • Invitasjonar til brukarutvalet
  • Orienteringar/brev til eller frå brukarutvalet

Dagsorden blir sendt ut til alle medlemmane av brukarutvalet i god tid.

Les meir om Regionalt brukarutval

Les meir om brukarmedverknad

Når og kvar

Dato
05.09.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger
 
Kontaktinformasjon
Charlotta Elisabeth Schaefer
Mobilnummer 473 60 939

eller sentralbord 51 96 38 00
 
Meir informasjon
charlotta.elisabeth.schaefer@helse-vest.no  
Fann du det du leitte etter?