Møte i Regionalt brukarutval

Møte i regionalt brukarutval

Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.

Faste saker

  • Godkjenning av protokoll
  • Godkjenning av innkalling og melding av eventuelt-saker
  • Orientering om deltaking i prosjekt/arbeidsgrupper
  • Gjennomgang av aktuelle styresaker
  • Invitasjonar til brukarutvalet
  • Orienteringar/brev til eller frå brukarutvalet

Klokkeslett

Medlemmane av brukarutvalet er bedne om å halde seg oppdaterte på klokkeslettet i invitasjonen dei får. Som uitgangspunkt er møta sett opp frå 09:00 til 15:00.

Les meir om Regionalt brukarutval

Når og kvar

Dato
28.10.2020
Klokkeslett
09:00-15:00

Sjå innkallinga for meir informasjon om tid.
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11
Forus, Stavanger
 
Kontaktinformasjon
Lene Lie
 
Meir informasjon
lene.lie@helse-vest.no  

Forus, Stavanger.

Fann du det du leitte etter?