Nasjonal klima- og miljøkonferanse for spesialisthelsetenesta

Vi skal redusere CO2-utsleppa med 40 prosent innan 2030. Det går raskt mot 2030 korleis kan vi nå klima- og miljømåla?

Illustrasjon av plast i havet, forma som ein fisk. Blåfargar.

Siri og Eirik kjem – kjem du?

Kvinne med blondt hår, smiler. Stå ved et vann. Foto

Siri Kalvig, administrerande direktør i Nysnø. Foto: Nysnø.

Mann står og snakker, med åpne armer. Foto.

Eirik Newth, astrofysikar. Foto: athenas.no

Påmelding

Meld deg på konferansen

Registrering og lunsj

10:00 – 12:00 Registrering og kaffi

11:00 – 12:00 Lunsj

Program dag 1

Møteleiar: Ivar Eriksen, eigardirektør i Helse Vest RHF

12:00: Opning av konferansen

12:00 – 12:15: Velkommen

12:15 – 13:00: Noregs demografiske, teknologiske og økonomiske framtid
v/Eirik Newth, astrofysikar og foredragshaldar

13:00 – 13:30: Kommentarar og diskusjon

13:30 – 13:50: Pause

Energikrise – sjukehus på sparebluss?

Delmål: Redusere energiforbruk med 20 prosent innan 2030 og auke bruk av gjenvinningskraft

13:50 – 14:05: Energi og vår rolle i sjukehussektoren
v/Jens Eirik Ramstad, sjef samfunnsansvar Sykehusbygg HF

14:05 – 14:25: Optimalisering av drifta ved Oslo universitetssykehus HF, Plan energikrise
v/Ola Lindh, senioringeniør Energi, Oslo universitetssykehus HF

14:25 – 14:45: Energibrønnar og andre miljøtiltak i Nye SUS
v/Kari Gro Johanson, prosjektdirektør

14:45 – 15:05: Gjenvinningskraft = reduserte utslepp i sjukehusa
v/ Per Scott Olsen

15:05 – 15:30: Pause

Naturrisiko i byggeprosjekt

15:30 – 15:45: Naturrisikoutvalet, status for arbeidet
v/Aksel Mjøs, instituttleiar og førsteamanuensis ved NHH Norges Handelshøyskole

15:45 – 16:00: Innlegg kjem

16:00 – 16:30: Dialog. Ordstyrar: Aksel Mjøs

16:30 – 16:45: Pause

Siste nytt innkjøp

Delmål: Produkt utan (utslepp av) helse- og miljøskadelege stoff skal vere 75 prosent innan 2030

16:45 – 17:10: Gode miljøanskaffingar det siste året
v/Grete Solli, leiar samfunnsansvar, Sykehusinnkjøp HF

17:10 – 17:30: Aktsomheitsvurderingar og vurdering av risiko i Sykehusinnkjøp HF
v/Pia Trulsen, speisalrådgivar etisk handel, Sykehusinnkjøp HF

19:00: Middag

Program dag 2

Møteleiar: Ivar Eriksen, eigardirektør i Helse Vest RHF

Siste nytt digital utvikling

08:30 – 08:50: Miljøvinstar i Imates
v/Finn Olav Mjærum, speisalrådgvivar, Helse Vest RHF

08:50 – 10:00: Innlegg kjem

10:00 – 10:30: Utsjekk og kaffi

Måloppnåing!

10:30 – 11:00: Status fra tiltak i COP 26 (Climate Change Conference)

11:00 – 11:30: Når vi måla våre?
v/Signe Hveem, spesialrådgivar HMS og samfunnsansvar, Helse Sør-Øst

11:30 – 12:00: Fram med karbonkalkulatoren!
v/Siri Kalvig, adm.dir. Nysnø

12:00 – 13:00: Takk for no og lunsj

Vi oppdaterer programmet etter kvart, så det vil kome endringar her :-)


Fann du det du leitte etter?