Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin

Konferanse , 07.02.2019-08.02.2019

Vil du vere med på å etablere det beste spesialiseringsløpet for ny LIS-utdanning?

Velkommen til konferanse!

Helse Vest arrangerer 7.-8. februar 2019 nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin (AMM) på Sola ved Stavanger. Vi ønskjer med denne konferansen å lage ein arena for diskusjon og nettverksbygging rundt organisatoriske og faglege moglegheiter som denne nye spesialiteten gir.

Hovedtema

 • Etablering av spesialiseringsløp for ny LIS-utdannelse
 • Organisering av akuttmottak
 • Kliniske utfordringar innanfor akutt- og mottaksmedisin

Når?

 • Oppstart med registrering og lunsj frå klokka 10.00 – 12.00
 • Avslutning 8. februar med lunsj og postersesjon klokka 12.30 – 13.30.
 • Det er også reservert møterom i etterkant for eventuelle nettverksmøte (fram til klokka 16.00).

Pris

 • Pris per deltakar inkludert middag og overnatting: kr 2 945,-

Praktisk informasjon og påmelding

Frist for påmelding: 8. januar 2018.

Foreløpig program

Torsdag

 • Opning (Bård-Christian Schem - fagdirektør i Helse Vest RHF)
 • Utfordringar i sjukehusa fremover (Inger Cathrine Bryne – adm.dir Stavanger universitetssjukehus)
 • Presentasjon av ny spesialitet i AMM (representant etableringskomiteen for AMM)
 • Korleis kan ny spesialitet brukast ved store og små sjukehus? (representant frå Hdir)
 • Lege i triage
 • Klinisk leiing i team
 • Konferansetelefon og samarbeid primærhelsetenesta/spesialisthelsetenesta
 • Mottak av kritisk sjuk pasient
 • Sepsis i akuttmottak
 • Kvalitetsindikatorar i akuttmottak
 • Nettverksgrupper

Fredag

 • Kompetanse i front – ein nødvendigheit i akuttmottaket (Dag Jacobsen – leiar etableringskomiteen for AMM)
 • Presentasjon av mottaksmodellen Haukeland universitetssjukehus (Eivind Hansen – adm.dir. Haukeland universitetssjukehus)
 • Forskingsmoglegheiter i akuttmottak, paneldebatt
 • Felles akuttmottak i Danmark – noko for Noreg?
 • Rus og psykiatri i akuttmottak
 • Lunsj med postersesjon
 • Nettverksgruppemøte (Alle kan nettverke, men det er blant anna avtalt møte for etableringskomiteen for AMM og alle legar som planleggjer å søkje om godkjenning AMM i løpet av etableringsperioden)

Med forbehold om endringar i programmet.

Målgruppe for konferansen

Vi ønskjer alle legar, sjukepleiarar og leiarar ved akuttmottak og akuttklinikkar, personell med ansvar for organisering av spesialiseringsløp for AMM, og andre med interesse for akutt- og mottaksmedisin hjarteleg velkommen til konferansen!

Når og kvar

Dato
07.02.2019-08.02.2019 
Klokkeslett
10:00-16:00
Stad
Stavanger
 
Kontakt
Øistein Rønneberg Mjelva
Lege i spes. kat. d
Helse Stavanger HF
www.helse-stavanger.no
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.