Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin

Konferanse , 07.02.2019-08.02.2019

Vil du vere med på å etablere det beste spesialiseringsløpet for ny LIS-utdanning?

Velkommen til konferanse!

Vi lover gode, faglege innlegg i akutt- og mottaksmedisin på tvers av profesjon:

  • Ny spesialitet - kva moglegheiter gir dette for utdanning, organisering og fag?
  • Korleis kan ny spesialitet brukast inn mot små og store sjukehus?
  • Forskingsmoglegheiter
  • Klinisk leiing i team i akuttmottak
  • Rus, psykiatri og somatikk - kvifor - og korleis blir felles akuttmottak?
  • Erfaringane frå pasientar, frå akuttmottak

Målgruppe for konferansen

Linjeleiarar, legar og fagsjukepleiarar i akuttmottak

Program og påmelding

Meir informasjon om program og påmelding kjem snart.

Når og kvar

Dato
07.02.2019-08.02.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Stavanger
 
Kontakt
Øistein Rønneberg Mjelva
Lege i spes. kat. d
Helse Stavanger HF
www.helse-stavanger.no
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.