Nasjonal miljø- og klimakonferanse for helseføretaka 2019

Konferanse , 20.03.2019-21.03.2019

Årets nasjonale miljø- og klimakonferanse for helseføretaka blir arrangert i Bergen 20. og 21. mars 2019. Ikkje gå glipp av fleire gode innlegg med temaa plast og klima. No kan du melde deg på!
Emblem: Plastfisk i havet. Grafikk. Tekst Nasjonal miljø- og klimakonferanse for helseføretaka 2019

Påmelding

Her kan du melde deg på konferansen!

Vil du lansere kandidat(ar) til miljøprisen?

Send inn ditt forslag innan 26. februar!

Tid

 • onsdag 20. mars kl 11:45 (lunsj og innsjekking)
  til
 • torsdag 21. mars kl 12-13 (lunsj og utsjekking)

Målgrupper for konferansen

Alle leiarar i sjukehus/helseføretak – og medarbeidarar som har arbeidsoppgåver relatert til miljø og klima.

Prisar og betaling

Deltakarane bestiller og betaler reise og opphald sjølv. Elles er konferansen open og gratis for deltakarane, inkludert middag og underhaldning om kvelden, som blir dekt av Helse Vest.

Om bestilling av hotell og opphald

Scandic Bergen City

 • Du kan bestille direkte til hotellet via e-post: bergencity@scandichotels.com eller tlf 55 33 33 02 (det er ikkje mogleg å bestille på internett)
 • Henvis til referansekode: MIL200319 for å få konferanseprisane
 • Frist for å bestille er innan 24. februar. Etter denne datoen er det berre plass ved ledig kapasitet og pris.

Prisar

 • Enkeltrom inkludert frokost kr 1020,- per natt
 • Dobbeltrom inkludert frokost kr 1220,- per natt

Streaming av konferansen

Konferansen og alle innlegga vil bli streama. Lenkje vil kome her på denne sida når ho er klar.

Noko av det som står på programmet

Temaa for konferansen er plast og klima. Programmet er snart klart, og dette er eit førebels utkast. Endringar kan kome.

Dag 1

 • Velkommen og opning av konferansen
  Herlof Nilssen, adm.dir. Helse Vest RHF
 • Klimaendringar og korleis dei vil påverke bygg og infrastruktur
  Hans Olav Hygen, avdelingsleiar for klimatenester, Meteorologisk institutt
 • Havmonsteret – kvalen som sette plastforureining på dagsorden
  Terje Lislevand, førsteamanuensis, Universitetsmuseet i Bergen
 • Mikroplast – opptak av mikropartiklar
  Marte Haave, forskingsleiar, Uni Research
 • Slik ser vi på plastutfordringa
  Trond Holm Johansen, rådgivar Drift/teknisk divisjon, Helse Bergen
  Morten Uv, konst. avdelingssjef, Allmenn teknikk, St. Olavs Hospital
 • Kva krav kan vi stille i innkjøp?
  Pia Uhre Trulsen, avtaleforvaltar, Sykehusinnkjøp HF
 • Kan all plast gjenvinnast? Og i tilfelle kvar?
  Eit uregjerleg råstoff i ei uregjerleg verd
  Øyvind Furulund, Norsk Gjenvinning Downstream AS
 • Nasjonalt prosjekt – plast
  Linda Karen Eide, Helse Bergen
 • Utdeling av Miljøprisen
 • Debattpanel
  • Julie Andersland (V) Miljøbyråd i Bergen
  • Hege Haukeland Liadal (Ap), Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen
  • Øyvind Furulund, Norsk Gjenvinning
  • Linda Eide, Helse Bergen
  • Marte Haave, forskingsleiar, Uni Research
  • Hans Olav Hygen, avdelingsleiar for klimatenester, Meteorologisk institutt

Middag med underhaldning du ikkje vil gå glipp av!

Dag 2

 • Plastprotesar
  Lars Nordsletten, Avdelingsleiar FOU og professor ved Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus
 • FNs bærekraftsmål
  Magne Paulsrud, seniorrådgivar, Initiativ for etisk handel (IEH)
 • Klima – med hovudfokus på havet
  Cecilie Mauritzen, oseanograf og klimaforskar. Seniorforskar ved avdeling for hav og is, meteorologisk institutt.
 • Klima i byggeprosjekt – Haukeland universitetssjukehus
  Bjørn Blomvik, prosjektleiar og Kristin Blehr Patterson, rådgivar
 • Korleis kan sjukehusbyggprosjekt møte lavutslippssamfunnet?
  Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Helse Stavanger / Sykehusbygg
  Torstein Tveten, områdeleiar teknikk, nytt sjukehus Drammen. Sykehusbygg
 • Rapport 2012 Bygg og milj skal reviderast.
  Meir informasjon kjem seinare
 • Susanne Backer, Århus Universitetshospital
  EU-prosjekt plast innkjøpskriterier
  Meir informasjon kjem seinare

Det kan kome endringar i programmet

Vi ønskjer alle deltakarane hjarteleg velkomne til Bergen, og ser fram til å sjå dykk i mars!

Set av datoen allereie no, slik at du er godt førebudd for ein spennande konferanse med flotte foredragshaldarar!

Vi sjåast!

Når og kvar

Dato
20.03.2019-21.03.2019 
Klokkeslett
11:45-13:00
Stad
Scandic Bergen City
 
Kontakt
Linn Lode Jonassen
Helse Vest RHF
 
Meir informasjon
linn.lode.jonassen@helse-vest.no  
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.