Paradigmeskifte? Når brukaren set agendaen...

Konferanse, 06.12.2016

Verksame metodar for brukarmedverknad i helse- og boligsosialt arbeid

Housing First

Det blir lansering av ei metodebok om Housing First, skriven av Helse Vest RHF i samarbeid med Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, Sandnes og Bergen kommune, Husbanken og Sam Tsemberis (grunnleggjaren av Housing First).

Metodeboka har samla erfaringar frå utprøvinga av Housing First i Bergen og Sandnes. Samtidig setTsemberis desse utfordringane i samanheng med den opprinnelege Housing First-metoden, slik han er utvikla og utprøvd av Pathways to Housing i USA.

Påmelding innan 1. november 2016

Les programmet (PDF)

Når og kvar

Dato
06.12.2016 
Klokkeslett
10:00-16:00
Stad
Clarion Hotel Air, Stavanger
 
Innlegg frå
Dr. Sam Tsemberis, Rokus Loopik. 
Kontaktinformasjon
Brita Mauritzen Næss, Helse Vest, telefon 90674555

Jorunn Fotland, Husbanken, telefon 99480414

Kontakt påmelding:

Silje Agnethe Tara Skram
silje.agnethe.tara.skram@sus.no
 
Fann du det du leitte etter?