Samling for føretakshovudverneombod og vernetenesta nivå 2, 7. og 8. mars 2023

 

Program tysdag 7. mars 2023

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.15: Velkommen og innleiing til postvandring

13.15 – 17.10: Postvandring: Behandle og utvikle medarbeidarar
v/ Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF

  • Inkludert pause på 30 minutt, cirka kl. 14.15 – 14.45
  • Det er sett opp 25 minutt til kvar gruppe på kvar post, inkludert spørsmål, 5 minutt til å gå til neste post

13.15 – 13.40: Første post (5 min neste post)

13.45 – 14.10: Andre post (5 min neste post)

14.15 – 14.45: Pause

14.45 – 15.10: Tredje post (5 min neste post)

15.15 – 16.10: Fjerde post

16.10 – 16.30: Oppsummering etter postvandring

19.00: Middag

Program onsdag 8. mars 2023

08.30 – 09.30: Aktuelt i Helse Vest
v/Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

09.30 – 09.45: Pause

09.45 – 10:00: Strategi for verneombod
v/Ingeborg Sævareid, konsernhovudverneombod

10.00 – 10.30: Sjekkliste for kva du som verneombod bør tenke på når det gjeld arbeidet med å redusere «AML- brot»
v/Marius Malmo, føretakshovudverneombod Helse Stavanger og Ingunn Toft, føretakshovudverneombod Helse Bergen

10.30 – 11.15: Førebygging av emosjonell overbelasting - Sjølvhjelp til hjelparane
v/Inger Lise Dobbe, HMS-rådgivar/bedrifstssjukepleiar, Helse Stavanger

11.15 – 12.00: Open time

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.15: Samanhengen mellom arbeidsmiljø og pasienttryggleik
v/Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog, Helsedirektoratet

14.15 – 14.30: Pause

14.30 – 15.15: Råbra – eit prosjekt med merksemd på å byggje ein kultur ved å lære av det som går bra i organisasjonen og å gi positive tilbakemeldingar til medarbeidarane
v/Merethe Gjerde, rådgivar pasienttryggleiksavdelinga, Helse Bergen

15.15 – 15.30: Oppsummering

Fann du det du leitte etter?