Samling for føretakstillitsvalde 6.-7. mars 2023

 

Program måndag 6. mars

10.00 – 10.15: Velkomen
v/Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

10.15 – 11.15: Prioritering
v/Bjørn Egil Vikse, fagdirektør Helse Vest RHF

11.15 – 12.00: Risikoområde IKT-sikkerheit
v/Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, IKT sikkerheitsleiar i Helse Vest

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.15: Innleiing til postvandring

13.15 – 17.10: Postvandring: Behalde og utvikle medarbeidarar
v/ Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF.

  • Inkludert pause på 30 minutt, cirka kl. 14.15 – 14.45
  • Det er sett opp 25 minutt til kvar gruppe på kvar post, inkludert spørsmål, 5 minutt til å gå til neste post

13.15 – 13.40: Første post (5 min neste post)

13.45 – 14.10: Andre post (5 min neste post)

14.15 – 14.45: Pause

14.45 – 15.10: Tredje post (5 min neste post)

15.15 – 16.10: Fjerde post

16.10 – 16.30: Oppsummering etter postvandring

19:00: Middag

Program tysdag 7. mars 2023

08.30 – 10.00: Helsepersonellkommisjonen
v/Gunnar Bovim, professor og leiar av helsepersonellkommisjonen

  • det er sett av 30 minutt til dialog

10.00 – 10.30: Pause

10.30 - 11.15: Aktuelt i Helse Vest
v/Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

11.15 – 12.00: Topp 5 risikoområde - vald og truslar mot medarbeidarar
v/Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi

12.00 – 13.00 Lunsj

Fann du det du leitte etter?