Styremøte

Styremøte

Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.

Styresakene som skal behandlast, blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg. Du kan også be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
09.12.2020
Klokkeslett
08:30-15:30
Kontaktinformasjon
Helse Vest RHF
Tlf 51 96 38 00
 
Meir informasjon
helse@helse-vest.no  

Møtet blir halde hos Helse Vest RHF i Nådlandskroken 11 på Forus, Stavanger.

Fann du det du leitte etter?