Styremøte 10. november 2017

Styremøte , 10.11.2017

Møtet blir halde i Bergen

Ei av sakene som skal behandlast:

Årleg risikovurdering i føretaksgruppa

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
10.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Stad
Bergen
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.