Styremøte 11. mai 2017

Styremøte , 11.05.2017

Styremøtet skal haldast i Førde

Dette er ei av sakene som skal behandlast:

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
11.05.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Stad
Førde
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.