Styremøte 2. februar 2017

Styremøte , 02.02.2017

Styremøtet  i Helse Vest blir denne gongen halde ved Stavanger universitetssjukehus.

Noko av det som skal behandlast på møtet:

  • Oppdrag i oppdragsdokument og føretaksprotokoll
  • Konsernbudsjett 2017
  • Budsjett for det regionale helseføretaket
  • Helse 2030

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
02.02.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Stavanger universitetssjukehus
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.