Styremøte 2. oktober 2017

Styremøte, 02.10.2017

Møtet blir halde i Stavanger.

Det blir presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukarutvalet.

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
02.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00