Styremøte 21. juni 2017

Styremøte , 21.06.2017

Møtet blir halde i Stavanger.

Nokre av sakene som skal behandlast:

  • Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018
  • Langtidsbudsjett 2018 – 2022
  • Regulering av løn – tilsette i Helse Vest RHF

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
21.06.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.