Styremøte 4. april 2017

Styremøte, 04.04.2017

Møtet blir halde i Haugesund.

Nokre av sakene som skal behandlast:

  • Årsoppgjer 2016
  • Helse 2030
  • Årsrapport  frå revisjonsutval og internrevisjon

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
04.04.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Haugesund
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00