Styremøte 7. desember 2016

Styremøte, 07.12.2016

Møtet blir halde hos Helse Vest RHF på Forus ved Stavanger.

Når og kvar

Dato
07.12.2016 
Klokkeslett
08:30-16:00 

Hvor: Helse Vest RHF
Adresse: Nådlandskroken 11