Styremøte 7. mars 2017

Styremøte , 07.03.2017

Styremøtet blir halde hos Helse Vest på Forus i Stavanger.

Noko av det som skal behandlast, er:

  • Årleg melding 2016
  • Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret
  • Styringsdokument for HF-a/IKT 2017
  • Oppnådde resultat i 2016

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.


Når og kvar

Dato
07.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.