Styremøte 7. september 2017

Styremøte , 07.09.2017

Møtet blir halde i Bergen

Dette er nokre av sakene som skal behandlast:

  • Halvårleg rapportering på gevinstrealisering på innkjøpsområdet
  • Halvårleg rapportering på oppdragsdokument og protokoll

Styresakene blir lagde ut her når dei er klare

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
07.09.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30 
Stad
Bergen
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.