Styreseminar 3. oktober 2017

Møte, 03.10.2017

Styreseminar for styret i Helse Vest RHF. Styreleiar og administrerande direktørar i helseføretaka deltek.

Når og kvar

Dato
03.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30 
Stad
Stavanger
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00