Styreseminar 8. mars 2017

Møte , 08.03.2017

Styreseminar for styret i Helse Vest RHF, styra i helseføretaka, dei administrerande direktørane i helseføretaka og leiaren av det regionale brukarutvalet.

Desse er nokre av sakene på styreseminaret:

  • Presentasjon av styringsbodskap til HF-a/IKT 2017
  • Føretaksmøte i HF-a

Klokkeslett er cirka-tid. Blir oppdatert når det nærmar seg, eller be om meir informasjon dersom du treng det.

Når og kvar

Dato
08.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Stad
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11, 4034 Stavanger
 
Kontakt
Helse Vest RHF
helse@helse-vest.no
Tlf 51 96 38 00
 
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.