Utdanningskonferansen 2021 - avlyst

Den årlege Utdanningskonferansen i Helse Vest er dessverre avlyst på grunn av smittesituasjonen.

Utdanningsprisen vil bli delt ut tysdag 30. november klokka 16:00 hos Helse Vest RHF i Nådlandskroken 11, Stavanger.

Banner med grafikk og bilde, tittel: Utdanningskonferansen. 

Tittel: Læring i endring – rusta for fremtida?


Målgrupper

Leiarar og medarbeidarar i helseføretaka (Stavanger, Fonna, Bergen, Førde og HDS) og utdanningsinstitusjonane (UiS, UiB, HVL og VID) som har ansvar for utdanning, klinisk undervisning og praksis for studentar.

Program dag 1

Møteleiar: Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør, Helse Vest RHF

 • 15.00-16.00 Registrering og lett servering
 • 16.00-16.10 Opning av konferansen
 • Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF
 • 16.10-16.25 Presentasjon rundt bordet

Tema 1  Emosjon og læring – Korleis skape tryggleik og forutsigbarheit?

 • 16.30-17.30 Hjernesmart pedagogikk
  ved Anette Prehn
 • 17.30-17.45 Pause
 • 17.45-18.00 Samtale rundt bordet (1)
 • 18.00-18.20 Mot en forskningsbasert pedagogikk for helsefaglig utdanning
  ved Monika Kvernenes, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • 18.20-18.30 Digital fortelling i sykepleierutdanningen: Et verktøy for refleksjon i praksis
  ved Kristin Glenna Bodsberg, førstelektor ved Universitetet i Stavanger
 • 18.30-18.40 Erfaringer fra undervisning av medisinerstudenter
  ved Anne Berit Guttormsen, professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Helse Bergen
 • 18.40-18.45 Oppsummering av dag 1
  Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Vest
 • 19.30 Middag m/utdeling av Helse Vests utdanningspris

Konferansen startar med registrering/kaffe kl.15 og fagleg program frå kl.16. Det er middag om kvelden med utdeling av Helse Vest sin utdanningspris.

Program dag 2

Møteleiar: Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet

 • 08.30-09.05 Presentasjon av vinnaren av Helse Vests utdanningspris

Tema 2 Læring i endring

 • 09.10-09.20 Selvrapportert livskvalitet og bekymring for Covid-19 blant norske sykepleierstudenter – en tverrsnittstudie fra februar 2021
  ved Elisabeth Grov Beisland, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
 • 09.20-09.25 Mot en normal hverdag
  Filmsnutt fra Helse Vest
 • 09.25-09.40 Samtale rundt bordet (2)
 • 09.40-10.10 Sofaprat: Erfaringer og perspektiver fra pandemien
  Deltakere:
  • Rebekka Ljosland (leder av sofaprat), strategi- og samhandlingsdirektør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
  • Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF
  • Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør ved Helse Bergen
  • Randi Skår, dekan ved Høgskulen på Vestlandet
  • Amalie Charlotte L. Flæthe, tidligere sykepleiestudent
  • Jan Tran, medisinstudent
 • 10.10-10.25 Pause

Tema 3: Simulering- og ferdighetstrening

 • 10.30-10.45 Samtale rundt bordet (3)
 • 10.45-11.15 Verdien av simulering i foretakene
  ved Sigrun Anna Qvindesland, leiar for RegSim Vest
 • 11.15-12.00 Stands
  • Traumesimulering – samarbeid mellom UiS og SUS
   ved Martin Johansson, rådgiver ved Helse Stavanger
  • Solstien 3 – et digitalt læringshus for studentaktive læringsformer
   ved Silje Stangeland Lie, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole
  • App for trening av praktiske ferdigheter
   ved Tone Knutsen Brandeggen, universitetslektor ved Universitetet i Stavanger
  • Kunstig intelligens- Nye muligheter for trening og simulering
   ved Helene Lund, fagutviklingssykepleier ved Helse Stavanger
  • Virtual Reality for leger i spesialisering
   ved Ida Høiland Hove og Johanne Hollevik, legar ved Helse Stavanger
 • 12.00-12.10 Den emosjonelle berg og dalbanen i simuleringsbasert utdanning
  ved Anine Madsgaard, PhD-kandidad ved VID vitenskapelige høgskole
 • 12.10-12.20 Simulering i intensivutdanning- muligheter og utfordringer
  ved Tone Johnsgaard, høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet
 • 12.20-12.30 Storskalasimulering ved HUS under pandemien - lærdommer og gjennomføring
  ved Stian Kreken Almeland, overlege ved Helse Bergen
 • 12.30-12.40 Senter for simulering og ferdighetstrening – samarbeid mot felles mål til beste for pasienten
  ved Eirik Klykken Johnsen, Haraldsplass Diakonale sykehus og Lena Jacobsen, VID vitenskapelige høgskole
 • 12.40-12.50 Oppsummering av samtaler rundt bordene
 • 12.50-13.00 Avslutning
  ved Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF
 • 13.00 Lunsj
Det kan komme endringar i programmet heilt fram til konferansen startar.

Påmelding – informasjon

Det er sett eit øvre tak på makismalt 100 deltakarar. Kostnadane til overnatting og mat blir dekt av Helse Vest RHF. Kvar enkelt institusjon dekkjer reisekostnadar for sine deltakarar.

Utdanningsprisen

Les meir om korleis du kan nominere kandidatar til Utdanningsprisen 2021

Fann du det du leitte etter?