Lege- og psykologspesialistar

Vi har i underkant av 300 privatpraktiserande spesialistar i regionen. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienten betaler eigendel for konsultasjon hos ein privatpraktiserande spesialist som har driftsavtale med Helse Vest.

Eigendelen er fastsett av sentrale myndigheiter. Det er fastlegen som må vise pasienten til spesialist.

​Oversikta over dei privatpraktiserande spesialistane som har driftsavtale med Helse Vest er delt inn etter fylke og spesialitet.​

Vestland (tidlegare Sogn og Fjordane)

Vestland (tidlegare Hordaland)

Rogaland

Fann du det du leitte etter?