Klokke i gang. Foto.

Lege- og psykologspesialistar

Vi har i underkant av 300 privatpraktiserande spesialistar i regionen. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienten betaler eigendel for konsultasjon hos ein privatpraktiserande spesialist som har driftsavtale med Helse Vest.​

Eigendelen er fastsett av sentrale myndigheiter. Det er fastlegen som må vise pasienten til spesialist.

​​Oversikta over dei privatpraktiserande spesialistane som har driftsavtale med Helse Vest er delt inn etter fylke og spesialitet.​


 Fann du det du leitte etter?