Lege- og psykologspesialistar

Vi har i underkant av 300 privatpraktiserande spesialistar i regionen. Desse er fordelt mellom spesialistar innanfor somatikk og psykisk helsevern.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienten betaler ordinær eigendel for konsultasjon hos ein privatpraktiserande spesialist som har driftsavtale med Helse Vest.

Eigendelen er fastsett av sentrale myndigheiter og vil vere den same som ved offentlege poliklinikkar. Det er fastlegen som må vise pasienten til spesialist.

​Oversikta over dei privatpraktiserande spesialistane som har driftsavtale med Helse Vest er delt inn etter fylke og spesialitet.​

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.