Oppfølgingsenheten Frisk

Oppfølgingenheten Frisk ligg i Randaberg kommune, rett nord for Stavanger.

 

​​I Randaberg har Oppfølgingenheten Frisk eit dagtilbod om arbeidsretta behandling.

Hovudinnhaldet i tilbodet:​​

Mål for rehabiliteringa:

 • Styrkje arbeidsevna til pasienten. Hindre sjukmelding eller hjelpe til i tilbakeføring til arbeid.
 • Fokus på moglegheitene og ressursane til pasienten.

​​Tiltak for å nå måla:​

 • Endringsarbeid i nærleiken av der pasienten bur og arbeider.
 • Tverrfagleg kartlegging og oppfølging ut frå pasienten sitt ståsted.
 • Individuell tilpassing, heilskapleg tilnærming.
 • Individuell oppfølging med kognitiv arbeidsmetodikk.
 • Tilrettelegging av arbeid, dialog med arbeidsgivar, rettleiing, meistring, livsstil, kosthald, søvn, yrkesrettleiing, samhandling med andre involverte aktørar, opptrening.

​​Tverrfagleg rehabilitering ved Oppfølgingenheten Frisk blir hovudsakleg utført av følgjande faggrupper:

 • spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering
 • fysioterapeut
 • kognitiv terapeut
 • psykomotorisk fysioterapeut
 • yrkesrettleiar
 • idrettspedagog
 • sjukepleiar​

Kontaktinformasjon

Oppfølgingsenheten Frisk
Besøksadresse: Randabergveien 300, 4070 Randaberg

Administrasjonsadresse:
Postboks 14, 2391 Moelv

Tlf. 62 33 01 33 eller 45 95 89 46

E-post:
rogaland@oppfrisk.no 

Heimeside:
www.oppfrisk.no

Tilvising

Tilvising rehabilitering​

Fann du det du leitte etter?