Våre sjukehus

Vi eig sjukehusa i Rogaland og Vestland. Dei største sjukehusa er Førde sentralsjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus.

​Sjå på heimesidene til helseføretaka for å få meir informasjon om dei ulike avdelingane og poliklinikkane.

​​​​​​​​​​Helse Førde

Førde sentralsj​ukehus - H​else Førde

Sunnfjord medisinske senter (SMS), Florø​ Indre Sogn psykiatrisenter Lærdal sjukehus​ Nordfjord psykiatrisenter Nordfjord sjukehus Tronvik, a​vd​eling av psykiatrisk klinikk​

Helse Ber​gen

Haukeland universitetssjukehus - Helse Bergen

Voss sjukehus Kysthospitalet i Hagevik ​Bjørgvin DPS Rusmedisin Floen​​ Kronstad DPS Øyane DPS​

 

Helse Fonna​

Haugesund sjukehus - Helse Fonna

Stord sjukehus Odda sjukehus Valen sjukehus Haugaland DPS Stord DPS Folgefonn DPS Karmøy DPS​​ BUP Sto​rd BUP ​Hauge​sund​​

 

Helse Stavang​er

Stavanger universitetssjukehus - Helse Stavanger   Dalane DPS

Sola DPS Stavanger​ DPS

Private, ideelle institusjonar som har avtale med Helse Vest

Haraldsplass Diakonale Sykehus NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Betanien sykehus Solli Distriktspsykiatriske Senter Voss Distriktspsykiatriske Senter (NKS Bjørkeli) Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS

 

S​jukehus, in​​​​stitusjon​ar, avtalespesialistar og andre som har avtale med Helse Vest

Avtalar med private

Fann du det du leitte etter?