Våre sjukehus

Vi eig sjukehusa i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Dei største sjukehusa er Førde sentralsjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus.

​Sjå på heimesidene til helseføretaka for å få meir informasjon om dei ulike avdelingane og poliklinikkane.

​​​​​​​​​​Helse Førde

Førde sentralsj​ukehus - H​else Førde

Sunnfjord medisinske senter (SMS), Florø​ Indre Sogn psykiatrisenter Lærdal sjukehus​ Nordfjord psykiatrisenter Nordfjord sjukehus Tronvik, a​vd​eling av psykiatrisk klinikk​

Helse Ber​gen

Haukeland universitetssjukehus - Helse Bergen

Voss sjukehus Kysthospitalet i Hagevik ​Bjørgvin DPS Floe​nkollektivet​ Kronstad DPS Øyane DPS​

 

Helse Fonna​

Haugesund sjukehus - Helse Fonna

Stord sjukehus Odda sjukehus Valen sjukehus Haugaland DPS Stord DPS Folgefonn DPS Karmøy DPS​​ BUP Sto​rd BUP ​Hauge​sund​​

 

Helse Stavang​er

Stavanger universitetssjukehus - Helse Stavanger

Seksjo​n rehabilitering, Eigersund Dalane DPS Ryfylke DPS, Randaberg Ryfylke DPS, Strand​ Sola DPS Stavanger​ DPS

Private, ideelle institusjonar

Haraldsplass Diakonale Sykehus NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Betanien sykehus Solli Distriktspsykiatriske Senter Voss Distriktspsykiatriske Senter (NKS Bjørkeli) Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS

 

S​jukehus, in​​​​stitusjon​ar, avtalespesialistar og andre som har avtale med Helse Vest

Avtalar med private