Verktøy for kvalitetsregister

Her finn du aktuelle skjema og malar som du kan bruke når eit register skal etablerast. Vi ønskjer at du har vore i kontakt med Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest for eit informasjon- og rådgivingsmøte før du startar å fylle inn i skjemaet.

Malar

Vi gjer merksam på at malar er under revisjon på grunnlag av ny personvernforordning. Ta kontakt med Fagsenteret for meir informasjon:

Registerbeskriving (Word)Samtykke (Word)Søknad om status nasjonale register (kvalitetsregistre.no)Søknadsskjema-utlevering av individdata (Word)Søknadsskjema-utlevering av statistikk (Word)

For nasjonale register er det laga ein mal for Årsrapport (PDF)

Nordisk kvalitetsregisterarbeid

Norge

Sverige 

Danmark

 

Sjå fleire verktøy på nettsida til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister

Fann du det du leitte etter?