Verktøy for kvalitetsregister

Diverse verktøy. Foto.
Colourbox.com

Her finn du aktuelle skjema og malar som du kan bruke når eit register skal etablerast. Vi ønskjer at du har vore i kontakt med Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest for eit rådgivingsmøte før du startar å fylle inn i skjema.

Malar

Malar for etablering av register:

Registerbeskriving (Word)Samtykke (Word) Meldeskjema til Fagsenteret (Word) Søknad om status nasjonale register (kvalitetsregistre.no)

For nasjonale register er det laga ein mal for Årsrapport (PDF)

Aktuelle lenker

Om kvalitetsregister i Sverige 

Om kvalitetsregister i Danmark

 

Sjå fleire verktøy på nettsida til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.