Leiarseminar i forbetringsmetodikk

Program for pasienttryggleik i Helse Vest inviterer mellomleiarar (nivå 3 og 4, funksjonsleiar eller fagutviklingsjukepleiar) til seminar om pasienttryggleik og forbetringsmetodikk.

banner leiarseminar
 

​Tema er forventingar til linjeleiing og implementering av pasienttryggleikstiltak. Etter å ha delteke på seminaret skal deltakerane ha god forståing for ansvaret ein som leiar har for pasienttryggleik, grunnleggjande kunnskap om forbetringsmetodikk og implementering og kjennskap til arbeidet som blir gjort i Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

Påmelding skjer via Læringsportalen

Leiarsenminar, Stavanger 13. mars 2018

Program

0900-0915: Velkommen og kort introduksjon av program for pasienttryggleik v/Synnøve Serigstad, Leiar for Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

9.30- 09.45: Pasienttryggleik og HMS - to sider av same sak? v/Helle Skøyen, klinikksjef Psykisk helse vaksne, Helse Stavanger.

09.45-10.00: Korleis opparbeide og bruke forbetringskompetanse i føretaket?  v/Erna Harboe, klinikksjef Mottaksklinikken, Helse Stavanger.

10.00-10.15: Beinstrekk/Kaffe

10.15-11.30: Implementing Patient Safety v/Nick Sevdalis, Professor of Implementation Science & Patient Safety, King’s College, London.

11.30-12.15: Lunsj

12.15-12.45: Leiing av kvalitet og pasienttryggleik i helseføretaka, i dag og i framtida v/Inger Cathrine Bryne, Administrerande direktør i Helse Stavanger.

12.45-14.15: Krasjkurs i forbetringsmetodikk v/Synnøve Serigstad, Leiar for Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

14.15-14.30: Beinstrekk/Kaffe

14.30-14.45: Kva er risikotavler/beslutningstavler og kva kan vi få ut av dei? v/Anita Lyngøy, avd. overlege Mottaksklinikken, Helse Stavanger.

14.45-15.25: Kva er forbetringstavler og kva kan vi få ut av dei?  Kort presentasjon og gruppearbeid.

15.30: Vel heim!

Endringar i programmet kan førekomme.

Program 13.03.18

Presentasjonar frå møtet 13.03.18

Leiarseminar, Bergen 6. desember 2017

Program 6. desember 2017 (Clarion Hotel på Flesland)

Leiarseminar, Bergen 8. juni 2017

Program 8. juni 2017 (Flesland)

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.