Dialog med behandlar

Frå 27. september får tilsette i Helse Vest moglegheit til å ta i bruk ei heilt ny rolle i DIPS, som heiter «Pasientdialog helsenorge.no». Bruk av rolla er frivillig og tilgjengelig for alle som har behov for å tilby ein sikker, skriftleg dialogkanal med pasientar og/eller pårørande med fullmakt.

Leges skriver på pc

​Når du opprettar denne rolla på ein pasient, vil pasienten ha moglegheit til å kontakte deg via sikker melding på helsenorge.no, uavhengig om pasienten er i eit pasientforløp og har ein timeavtale på sjukehuset. Rolla kan når som helst avsluttast.

Dialog med behandlar_bilde.png

Dialog med behandlar_bilde2.png

Det er namn, stillingstittel, avdeling og føretak som vil visast for pasienten. I tillegg har du moglegheit til å føre opp telefonnummer om du ønskjer det.

Informasjonen vil visast for pasienten under flisa «Helsekontakter» på helsenorge.no

Det kan vere fleire aktuelle bruksområde for den nye rolla

  1. Du har behov for å erstatte bruk av e-post med ein sikker kommunikasjonskanal, som blir journalført.
  2. Du har behov for å kommunisere med pasientar som er høyrselshemma eller som har andre utfordringar med munnleg kommunikasjon.
  3. Du har behov for å gi pasientar og/eller pårørande med fullmakt ein tilgjengeleg dialogkanal uavhengig av kor dei er i eit pasientforløp.

Kriterium for å inneha rolla «Pasientdialog helsenorge.no» i DIPS

  1. Du må ha brukarrolle med tilknytt rekvirent med bruksområde rekvirent
  2. Du må ha privat arbeidsgruppe i DIPS
  3. Du må ha skrivetilgang til journalgruppe «[…) Korrespondanse pasient»

Meir informasjon

Brukardokumentasjon for «Helsekontaktar»
Regional rutine for å «Registrere rolle overfor pasient (F5-bildet – Pasientopplysningar)»