Et godt år for Alle møter!

Nok et godt år for Alle møter nærmer seg slutten, og vil jeg benytte anledningen til å takke alle for en fantastisk innsats og et godt samarbeid.

FinnOlavMjærum_300x300.jpgFor meg gir det energi i hverdagen å få jobbe sammen med entusiastiske medarbeidere, som gjentatte ganger leverer løsninger som gjør oss bedre i samhandlingen med pasientene.

Aktiviteten i 2016 har definitivt ikke vært noe mindre enn i årene før.  Vi startet opp fire nye prosjekter dette året. Mitt timevalg, Samskapt planlegging, Vel møtt, og Åpen linje. Disse prosjektene vil utgjøre en betydelig del av Alle møter fremover, og er viktige for at vi skal kunne realisere våre mål.

Samtidig kom vi i dette året også inn i en ny fase av Alle møter. Vi er kommet så langt at vi faktisk kan avslutte prosjekter. Mens vi er i avslutningsfasen av Avansert oppgaveplanlegging, er prosjektene Ringetjeneste/ SMS, Pilotering av DIPS Arena, og Brevprosjektet er alle avsluttet i løpet av året. I alle tre prosjektene er det gjennomført svært gode og viktige leveranser. En stor takk til alle som har bidratt.

Ett av årets høydepunkter må være Alle møter konferansen. Som vanlig var det et spennende og variert program, og det var høy deltagelse i flotte omgivelser på Sola Strandhotell. Det som nok toppet det hele var at helseministeren selv holdt det innledende foredraget. I tillegg var han til stede halve dagen, og hørte på flere av de gode innleggene.

Et prosjekt som leverer og leverer er Vestandspasienten, og i 2016 var Min Pasientjournal den leveransen som fikk betydelig oppmerksomhet. Når vi gjorde det mulig for pasientene å se sin journal via nett, tok vi et langt steg fremover mot pasientens helsetjeneste.

Til slutt vil jeg få sitere Olav Hesjedal i Helse Førde. Hans uttalelse sier litt om den leveranseevnen dere har vist. I en diskusjon om hvordan en skulle løse en aktivitet foreslo Olav: «La oss legge det til Alle møter. Hele Alle møter går jo ut på å gjøre det vi tidligere har sagt er umulig»

Jeg ønsker dere alle en fredelig og fin jul. Måtte 2017 bli et godt og fremgangsrikt år for dere alle.