Kva får pasienten ikkje sjå på nett?

I utgangspunktet skal alle dokumenttypar visast på nett. Men det er nokre unntak. Her finn du oversikt over dokument som førebels ikkje vil vere tilgjengelege for pasienten på nett og oversikt over dei avdelingane som førebels ikkje er med på løysinga.

Listene vil endre seg etterkvart som ein får avklart det juridiske og faglege rundt kvart dokument. Det gjeld til dømes:

  • Psykologiske testar
  • Rettspsykiatriske dokument
  • Laboratoriesvar/prøvesvar frå andre fagsystem, som blir automatisk godkjent ved import i DIPS.
  • D​iverse dokument frå psykisk helsevern barn
  • Komparentopplysningar

I tillegg er det mogleg for behandlaren ​å nekte pasienten innsyn i journaldokument jamfør Pasient- og brukarrettslova § 5-1.

Les meir om nekti​ng av innsyn i journaldokument under spørsmål og svar

Dokumenttypar som ikkje kan visast på nett

24 timers EKG
24 timers EKG (elektronisk)
ADL registreringsskjema
ADL registreringsskjema SOL
Ambulanse - EKG (sk)
Anamneseskjema fra foreldre (sk)
Anmodning om transport
Arbeidsark henvisning generell
Arbeids-Ekg (sk)
Avvik PS
Avvik SO
Behandlingsprotokoll 1. episode psykose (sk)
Bilder
Bilder (sk)
Bilder HST
BL Mantoux test
BL Mantoux test HBE
BL MS Attakkvurdering
BL MSIS-melding tuberkulose
Boston Naming Test (sk)
Brev BKB SO Sperret
Brev BKB SO Sperret Ekst (sk)
Bulkskannedokument for retting (sk)
CMAI (sk)
Cornell (sk)
CT/MR (sk)
CVLT (sk)
Dawba til foreldre
Dawba til foreldre BET
Dawba til skole
Dawba til skole BET
Dawba til ungdom over 16 år
Diagnostisk intervju (sk)
EEG Importert
EKG (sk)
EKG 24 timer
EKG 24 timer (sk)
EKG Belastning (sk)
EKG Ukeregistrering
Elektronisk EKG
Evnetest
Evnetest (sk)
Familie-terapi/samtale
Fotografier
Fotografier BU
Fotografier PS
HCR-20 (PCL) (sk)
Henvisning BKB Sperret (sk)
Hjarte/EKG/Kretsløp (sk)
Hjelpemiddel - affektive lidelser
Hjelpemiddel - affektive lidelser (sk)
Hjelpeskjema ved vurdering av selvmordsfare
Importert dokument fra annet sykehus til BET
Importert dokument fra annet sykehus til BJL
Importert dokument fra annet sykehus til HAS
Importert dokument fra annet sykehus til HBE
Importert dokument fra annet sykehus til HDS
Importert dokument fra annet sykehus til HFD
Importert dokument fra annet sykehus til HFO
Importert dokument fra annet sykehus til HSR
Importert dokument fra annet sykehus til HST
Importert dokument fra annet sykehus til JÆR
Importert dokument fra annet sykehus til KSJ
Importert dokument fra annet sykehus til OLA
Importert dokument fra annet sykehus til SOL
Importert henvisning fra annet sykehus til HST
Innsynslogg konvertert fra Docule
Journalinformasjon
Journalinformasjon (Checkware)
Kartlegging (Checkware)
Kartlegging (sk)
Kartlegging av pasient (sk)
Kartlegging BU (sk)
Kartlegging Kreft KOR Importert (Checkware)
Kartlegging Rehabilitering Importert (Checkware)
Kartlegging Sansing og motorikk (Checkware)
Kartleggingssamtale - barn av psykisk syke
Kartleggingssamtale - barn av psykisk syke
Kartleggingsskjema amb. gruppe ARP
Klokketest (sk)
KOMMUNE Fakskvittering (sk)
Komparentoppl. Ekst. (sk)
Komparentopplysninger
Komparentopplysninger (sk)
Komparentopplysninger BUP
Komparentopplysninger gammel
Komparentopplysninger PS
Kurveark Importert
Livskvalitet - registreringsskjema
Livsstolpe BU
Livsstolpe PS
MADRS
MADRS (sk)
MADRS OLA (skan)
Mikrobiologivedlegg - importert HBE
Mikrobiologivedlegg - importert HDS
Mikrobiologivedlegg - importert HFD
Mikrobiologivedlegg - importert HFO
Mikrobiologivedlegg - importert HSR
Mikrobiologivedlegg - importert HST
Mikrobiologivedlegg - importert KSJ
Mikrobiologivedlegg - importert SOL
MINI
MMS (sk)
MMS_dips (sol)
Morsnotat
Nevropsykolog notat
Notat BKB SO Sperret
Obduksjon
OBS demens (sk)
Osteoporose notat
Pakkeforløp kreft - Administrasjon
Pakkeforløp kreft - Annen hendelse
Pakkeforløp kreft - Avslutning annen årsak
Pakkeforløp kreft - Biopsi tatt
Pakkeforløp kreft - Forløpsansvarlig
Pakkeforløp kreft - Initial behandling start
Pakkeforløp kreft - Klinisk beslutning
Pakkeforløp kreft - Overført annet HF/sykehus
Pakkeforløp kreft - Pakkeforløp slutt
Pakkeforløp kreft - Start pakkeforløp
Pakkeforløp kreft - Utredning start
PANSS
PANSS (elektronisk)
PANSS (sk)
PANSS_JDPS
Pasientmelding - Bekreft time
Pasientmelding - Bekreft time PS
Pasientmelding - Ønsker ikke videre oppfølging
Pasientmelding - Ønsker ikke videre oppfølging PS
Pasientmelding - Ønsker mer informasjon
Pasientmelding - Ønsker mer informasjon PS
Pasientmelding - Ønsker nytt tidspunkt
Pasientmelding - Ønsker nytt tidspunkt PS
Pasientutfylt skjema (sk)
Patologisvar - importert
Patologisvar - importert HFD
Patologisvar - importert HFO
Patologisvar - importert HSR
Patologisvar - importert HST
Psykologiske tester (sk)
Psykologiske tester BU (sk)
Radiologibeskrivelse - importert BET
Radiologibeskrivelse - importert HBE
Radiologibeskrivelse - importert HDS
Radiologibeskrivelse - importert HFO
Radiologibeskrivelse - importert HSR
Radiologisk beskrivelse
Reg.skjema for aggressiv atferd
Rettspsyk epikrise
Rettspsyk fokusark (sk)
Rettspsyk korrespondanse (sk)
Rettspsyk notat lege
Rettspsyk notat miljøpersonell
Rettspsyk notat psykolog
Rettspsyk oppsummeringsrapport
Rettspsyk spl innkomstnotat
Rettspsyk statusmøte
RKHR Arbeidsark for henvisning
Røntgenbeskrivelse - importert
Røntgenopptak og lignende
SCID I-P
SCID I-P (elektronisk)
SCID I-P (sk)
Scintigrafi
Skåring av resultatene på ADI-R (foreldreintervju) BU
SMS-Ringetjeneste Import
SOAS (Reg.skjema for aggressiv atferd )
Språktest
Språktest (sk)
Strukturert intervju for prodromalsympt
Særskilte obs.skjema (sk)
Tegninger (sk)
Test/kartlegging notat
Testar BU
Tester (sk)
Tester Ekst. (sk)
Tester notat
Tester og observasjonsskjema (sk)
Trail Making A og B OLA (sk)
Ultralyd
Undersøkelse begjært av politiet
Urinprøve notat HAS
Utredningsrapport (sk)
Varighet ubehandlet psykose
VUP verdi 2006
VUP verdi RPS
Vurdering av selvmordfare
Vurdering av selvmordsfare
Vurdering av suicidalfare
Vurdering av voldsrisiko
WAIS (sk)
WISC-III BUP
Word Fluency Test (sk)
XX Mikro (ikke slett)
YMRS PS (sk)

Avdelingar som er haldn​e utanfor innsynsløysinga​

  • Avd sikkerhet (SIK-HBE), Helse Bergen HF
  • Rettspsykiatrisk avdeling (RSIK-HBE), Helse Bergen HF
  • Spesialisert behandling Valen (SPEV-HFO), Helse Fonna HF
  • Sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling (SIKK-HFO), Helse Fonna HF (utgått avdeling)
  • Sikkerhetspsykiatri (SIKKER-HST) - Helse Stavanger HF