Ny og betre brukardokumentasjon for tenestene på helsenorge.no/ vestlandspasienten.

Med stadig fleire og meir komplekse tenester på helsenorge.no/ vestlandspasienten er det viktig at vi har god brukardokumentasjon. Tidlegare har dette bestått av svære pdf-dokument. Men no er disse blitt erstatt av ei såkalla wiki-side.

​Kva er Wiki?

WIKI kjem frå hawaiisk og betyr kjapp eller rask. Ei Wiki-side er enkel å bruke og å redigere, og det er fort gjort å gjere oppdateringar og legge til koplingar. Derfor er slike sider ideelle til brukardokumentasjon, kor det er viktig at teksten til ein kvar tid er oppdatert.

På intranett

Lenkjer til brukardokumentasjon for tenestene på helsenorge.no finn du på Alle møter-sida på intranettet til ditt føretak. Der ligg også lenkjer til brukardokumentasjon for SMS/ringetenesta og for Avansert oppgåveplanlegging (sjå lenkjer nedst).

Dei nye prosjekta i Alle møter-programmet vil etter kvart få liknande sider.

Her finn du brukardokumentasjonen:

Helsenorge.no/VestlandspasientenSMS/ringetenestaAvansert oppgåveplanleggin